GENERAL CABINET

ตู้อเนกประสงค์ 13 ช่องแฟ้ม

  •  ตู้ : อเนกประสงค์
  •  ชนิด : 13 ช่องแฟ้ม 1 ตู้บานเลื่อน
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 1187(W) x 408(D) x 878(H) mm.

ตู้อเนกประสงค์ 13 ช่องแฟ้ม
พร้อมตู้บานเลื่อนทึบชั้นล่าง
ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทโย คุณภาพเหนือกว่า