SLIDING DOOR CABINET

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน

  •  ตู้เอกสาร : บานเลื่อน สูง
  •  ชนิด : หน้าบานทึบ
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 916(W) x 458(D) x 1830(H) mm.

ตู้เอกสารบานเลื่อนสูง Color Series
ผลิตตามมาตรฐานสินค้าภายใต้แบรนด์ TAIYO
โครงตู้ทำจากเหล็กหนา 0.6 mm.

ป้องกันบานประตูตกรางด้วยระบบรางบน
เลื่อนเปิด – ปิด ง่ายด้วยลูกล้อมาตรฐานยุโรป