SHOE CABINET

ตู้เก็บรองเท้าพร้อมเบาะนั่ง

  •  ตู้เก็บรองเท้า : บานเลื่อน พร้อมเบาะนั่ง
  •  Steel Furniture : Locker
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 1200(W) x 375(D) x 460(H) mm.

ตู้เหล็กสำหรับเก็บรองเท้า บานเลื่อน ล็อคได้
ด้านในมีแผ่นชั้น สามารถวางรองเท้าได้ 2 ชั้น
มาพร้อมกับเบาะนั่ง เพิ่มความสะดวกในการใส่รองเท้า

ผลิตตามมาตรฐานสินค้าภายใต้แบรนด์ TAIYO
เลื่อนเปิด – ปิด ง่ายด้วยลูกล้อมาตรฐานยุโรป