GENERAL CABINET

ตู้อเนกประสงค์ 3 in 1

  •  ตู้ : อเนกประสงค์
  •  ชนิด : 3 in 1
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 1187(W) x 408(D) x 878(H) mm.

ตู้อเนกประสงค์แบบ 3 in 1
มีทั้งตู้เก็บเอกสาร ลิ้นชัก และช่องใส่แฟ้ม
ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทโย คุณภาพเหนือกว่า