GENERAL CABINET

ตู้อเนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก

  •  ตู้ : อเนกประสงค์
  •  ชนิด : 1 บานเปิด 6 ลิ้นชัก
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 877(W) x 408(D) x 878(H) mm.

ตู้อเนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก
มีตู้เก็บเอกสารด้านข้าง
ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทโย คุณภาพเหนือกว่า