ตู้ไม้ปาติเกิ้ล

HIGH CABINET08

HIGH CABINET ตู้เอกสารสูง บนกระจก ล่าง 2 ลิ้นชัก  ตู้ : เก็บเอกสาร  ชนิด : ขนาดสูง  Brand : TAIYO  Dimensions : 90(W) x 40(D) x 200(H) cm. ตู้เก็บเอกสารขนาดสูง บนบานเปิดกระจก ล่าง 2 ลิ้นชักใส่แฟ้มแขวน

HIGH CABINET08 Read More »

HIGH CABINET07

HIGH CABINET ตู้เอกสารสูง บนปิดทึบ ล่าง 2 ลิ้นชัก  ตู้ : เก็บเอกสาร  ชนิด : ขนาดสูง  Brand : TAIYO  Dimensions : 90(W) x 40(D) x 200(H) cm. ตู้เก็บเอกสารขนาดสูง บนบานเปิดทึบ ล่าง 2 ลิ้นชักใส่แฟ้มแขวน

HIGH CABINET07 Read More »

HIGH CABINET06

HIGH CABINET ตู้เอกสารสูง บนโล่ง ล่าง 2 ลิ้นชัก  ตู้ : เก็บเอกสาร  ชนิด : ขนาดสูง  Brand : TAIYO  Dimensions : 90(W) x 40(D) x 200(H) cm. ตู้เก็บเอกสารขนาดสูง บนโล่ง ล่าง 2 ลิ้นชัก ใส่แฟ้มแขวน

HIGH CABINET06 Read More »

HIGH CABINET05

HIGH CABINET ตู้เอกสารสูง บนโล่ง ล่างเลื่อนทึบ  ตู้ : เก็บเอกสาร  ชนิด : ขนาดสูง  Brand : TAIYO  Dimensions : 80(W) x 40(D) x 200(H) cm. ตู้เก็บเอกสารขนาดสูง บนโล่ง ล่างบานเลื่อนทึบ

HIGH CABINET05 Read More »

HIGH CABINET04

HIGH CABINET ตู้เอกสารสูง บนบานกระจก ล่างปิดทึบ  ตู้ : เก็บเอกสาร  ชนิด : ขนาดสูง  Brand : TAIYO  Dimensions : 80(W) x 40(D) x 200(H) cm. ตู้เก็บเอกสารขนาดสูง บนบานเปิดกระจก ล่างบานปิดทึบ

HIGH CABINET04 Read More »

HIGH CABINET03

HIGH CABINET ตู้เอกสารสูง บนล่างบานปิดทึบ  ตู้ : เก็บเอกสาร  ชนิด : ขนาดสูง  Brand : TAIYO  Dimensions : 80(W) x 40(D) x 200(H) cm. ตู้เก็บเอกสารขนาดสูง บนบานเปิดทึบ ล่างบานเปิดทึบ

HIGH CABINET03 Read More »

HIGH CABINET02

HIGH CABINET ตู้เอกสารสูง บนโล่ง ล่างบานปิดทึบ  ตู้ : เก็บเอกสาร  ชนิด : ขนาดสูง  Brand : TAIYO  Dimensions : 80(W) x 40(D) x 200(H) cm. ตู้เก็บเอกสารขนาดสูง แบบโล่ง ล่างบานปิดทึบ

HIGH CABINET02 Read More »

HIGH CABINET01

HIGH CABINET ตู้เอกสารสูงแบบโล่ง 5 ชั้น  ตู้ : เก็บเอกสาร  ชนิด : ขนาดสูง  Brand : TAIYO  Dimensions : 80(W) x 40(D) x 200(H) cm. ตู้เก็บเอกสารขนาดสูง แบบโล่ง 5 ชั้น สีดำ แผ่นชั้นสีเชอร์รี่

HIGH CABINET01 Read More »

MEDIUM CABINET09

MEDIUM CABINET ตู้เอกสารกลาง บนกระจก ล่าง 2 ลิ้นชัก  ตู้ : เก็บเอกสาร  ชนิด : ขนาดกลาง  Brand : TAIYO  Dimensions : 90(W) x 40(D) x 160(H) cm. ตู้เก็บเอกสารขนาดกลาง บนบานเปิดกระจก ล่าง 2 ลิ้นชักใส่แฟ้มแขวน

MEDIUM CABINET09 Read More »