ตู้เซฟ

FIRE-SAFE-190

FIRE-RESISTANT SAFE 190 KG

FIRE-RESISTANT SAFE 190 KG ตู้นิรภัยกันไฟ 190 KG  ระบบล็อค : 1 รหัส 2 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions :590(W) x551(D) x 935(H) mm.  Inner Dimensions : 450(W) x 355(D) x 720(H) mm. ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก 190 kgเชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยระบบล็อค Dimple Keyกุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทานลูกปืนล้อคทำจากสแตนเลสคุณภาพดี ป้องกันการกัดกร่อน

FIRE-RESISTANT SAFE 190 KG Read More »

FIRE-RESISTANT SAFE 168 KG

FIRE-RESISTANT SAFE 168 KG ตู้นิรภัยกันไฟ 168 KG  ระบบล็อค : 1 รหัส 2 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions :590(W) x551(D) x 845(H) mm.  Inner Dimensions : 450(W) x 355(D) x 630(H) mm. ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก 168 kgเชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยระบบล็อค Dimple Keyกุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทานลูกปืนล้อคทำจากสแตนเลสคุณภาพดี ป้องกันการกัดกร่อน

FIRE-RESISTANT SAFE 168 KG Read More »

FIRE-RESISTANT SAFE 150 KG

FIRE-RESISTANT SAFE 150 KG ตู้นิรภัยกันไฟ 150 KG  ระบบล็อค : 1 รหัส 2 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions : 590(W) x551(D) x 760(H) mm.  Inner Dimensions : 450(W) x 355(D) x 547(H) mm. ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก 150 kgเชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยระบบล็อค Dimple Keyกุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทานลูกปืนล้อคทำจากสแตนเลสคุณภาพดี ป้องกันการกัดกร่อน

FIRE-RESISTANT SAFE 150 KG Read More »

FIRE-RESISTANT SAFE 110 KG

FIRE-RESISTANT SAFE 110 KG ตู้นิรภัยกันไฟ 110 KG  ระบบล็อค : 1 รหัส 1 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions : 530(W) x470(D) x 675(H) mm.  Inner Dimensions : 390(W) x 274(D) x 460(H) mm. ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก 110 kgเชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยระบบล็อค Dimple Keyกุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทานลูกปืนล้อคทำจากสแตนเลสคุณภาพดี ป้องกันการกัดกร่อน

FIRE-RESISTANT SAFE 110 KG Read More »

FIRE-RESISTANT SAFE 100 KG

FIRE-RESISTANT SAFE 100 KG ตู้นิรภัยกันไฟ 100 KG  ระบบล็อค : 1 รหัส 1 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions : 470(W) x 465(D) x 675(H) mm.  Inner Dimensions : 345(W) x 310(D) x 470(H) mm. ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก 100 kgเชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยระบบล็อค Dimple Keyกุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทานลูกปืนล้อคทำจากสแตนเลสคุณภาพดี ป้องกันการกัดกร่อน

FIRE-RESISTANT SAFE 100 KG Read More »

FIRE-RESISTANT SAFE 100 KG

FIRE-RESISTANT SAFE 100 KG ตู้นิรภัยกันไฟ 100 KG  ระบบล็อค : 2 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions : 470(W) x 465(D) x 675(H) mm.  Inner Dimensions : 345(W) x 310(D) x 470(H) mm. ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก 100 kg แบบไม่มีรหัสเชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยระบบล็อค Dimple Keyกุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทานลูกปืนล้อคทำจากสแตนเลสคุณภาพดี ป้องกันการกัดกร่อน

FIRE-RESISTANT SAFE 100 KG Read More »

FIRE-RESISTANT SAFE 51 KG

FIRE-RESISTANT SAFE 51 KG ตู้นิรภัยกันไฟ 51 KG  ระบบล็อค : 2 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions : 345(W) x400(D) x 512(H) mm.  Inner Dimensions : 213(W) x 272(D) x 348(H) mm. ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก 51 kg แบบไม่มีรหัสเชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยระบบล็อค Dimple Keyกุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทานลูกปืนล้อคทำจากสแตนเลสคุณภาพดี ป้องกันการกัดกร่อน

FIRE-RESISTANT SAFE 51 KG Read More »

FIRE-RESISTANT SAFE 51 KG

FIRE-RESISTANT SAFE 51 KG ตู้นิรภัยกันไฟ 51 KG  ระบบล็อค : 2 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions : 345(W) x400(D) x 512(H) mm.  Inner Dimensions : 213(W) x 272(D) x 348(H) mm. ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก 51 kg แบบไม่มีรหัสเชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยระบบล็อค Dimple Keyกุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทานลูกปืนล้อคทำจากสแตนเลสคุณภาพดี ป้องกันการกัดกร่อน

FIRE-RESISTANT SAFE 51 KG Read More »

FIRE-RESISTANT SAFE 51 KG

FIRE-RESISTANT SAFE 51 KG ตู้นิรภัยกันไฟ 51 KG  ระบบล็อค : 2 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions : 480(W) x400(D) x 377(H) mm.  Inner Dimensions : 348(W) x 272(D) x 213(H) mm. ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก 51 kg แบบไม่มีรหัสเชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยระบบล็อค Dimple Keyกุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทานลูกปืนล้อคทำจากสแตนเลสคุณภาพดี ป้องกันการกัดกร่อน

FIRE-RESISTANT SAFE 51 KG Read More »

FIRE-RESISTANT SAFE 35 KG

FIRE-RESISTANT SAFE 35 KG ตู้นิรภัยกันไฟ 35 KG  ระบบล็อค : 1 รหัส 1 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions :410(W) x342(D) x 300(H) mm.  Inner Dimensions : 330(W) x 230(D) x 220(H) mm. ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก 35 kgเชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยระบบล็อค Dimple Keyกุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทานลูกปืนล้อคทำจากสแตนเลสคุณภาพดี ป้องกันการกัดกร่อน

FIRE-RESISTANT SAFE 35 KG Read More »