ฉากกั้นห้อง

MN

มินิสกรีนมีขอบเฟรม MN มินิสกรีนประเทภ ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง/มินิสกรีนเพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน ช่วยทำพื้นที่ให้สำนักงานให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ ตามขนาดความต้องการ เลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม้สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

MN Read More »

TMCL TMH1

แผงกั้นชนิดไม่มีเฟรม TMCL TMH ฉากกั้นห้อง TMCL TMA แผงครึ่งกระจกขัดลาย (ไม่มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟModel : TMCL TMA TMCLฉากกั้นห้อง แผงครึ่งกระจกขัดลาย (ไม่มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการ เลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

TMCL TMH1 Read More »

TMCL TMH

แผงกั้นชนิดไม่มีเฟรม TMCL TMH ฉากกั้นห้อง TMCL TMH แผงครึ่งกระจกใส (ไม่มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟModel : TMCL TMH TMCLฉากกั้นห้อง แผงครึ่งกระจกใส (ไม่มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการเลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

TMCL TMH Read More »

partitions

FURNITECH – MF

แผงกั้นชนิดมีเฟรม FURNITECH – MF ฉากกั้นห้อง FURNITECH MF แผงผ้าทึบมีทั้งชนิดมีกล่องไฟ และไม่มีกล่องไฟ Model : FURNITECH – MF FURNITECHฉากกั้นห้อง แผงผ้าทีบ มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงาน ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการ เลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

FURNITECH – MF Read More »

FURNITECH MA

แผงกั้นชนิดมีเฟรม FURNITECH MA ฉากกั้นห้อง FURNITECH MA แผงครึ่งกระจกขัดลาย (มีเฟรม)มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ Model : FURNITECH MA FURNITECHฉากกั้นห้อง แผงครึ่งกระจกขัดลาย (มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงานช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการเลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

FURNITECH MA Read More »