partitions

แผงกั้นชนิดมีเฟรม

FURNITECH - MF

ฉากกั้นห้อง FURNITECH MF แผงผ้าทึบ
มีทั้งชนิดมีกล่องไฟ และไม่มีกล่องไฟ


Model : FURNITECH – MF


FURNITECH
ฉากกั้นห้อง แผงผ้าทีบ มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ
ประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงาน ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการ เลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า