แผงกั้นชนิดมีเฟรม

FURNITECH MA

ฉากกั้นห้อง FURNITECH MA แผงครึ่งกระจกขัดลาย (มีเฟรม)
มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ


Model : FURNITECH MA


FURNITECH
ฉากกั้นห้อง แผงครึ่งกระจกขัดลาย (มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ
ประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงานช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการเลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า