WARDROBE

ตู้เสื้อผ้าบานเดี่ยว

  •  ตู้ : เสื้อผ้า
  •  ชนิด : บานเดี่ยว
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 600 (W) x 600(D) x 1800(H) mm.

ตู้เสื้อผ้าบานเดี่ยว
โครงตู้และบานประตูเหล็กหนา
มีราวสำหรับแขวนผ้า และแผ่นชั้นวางของ

พร้อมกุญแจสำหรับล็อคตู้