TOOL STORAGE

ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 5 ลิ้นชัก

  •  ตู้ : เก็บเครื่องมือช่าง
  •  ชนิด : 5 ลิ้นชัก
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 616 (W) x 457(D) x 900(H) mm.

ตู้เก็บเครื่องมือช่าง ทำจากเหล็กหนา 0.7 mm.
พ่นสีฝุ่นหนา 60 ไมครอน / ทนทานกันสนิม
ลิ้นชักล่างใหญ่ระบบรางคู่ รับน้ำหนักได้ 80 kg.

4 ลิ้นชักย่อยรับน้ำหนักได้มากกว่า 40 kg./ลิ้นชัก
พร้อมช่องแบ่งเก็บอุปกรณ์ (3-4-5)