TOOL STORAGE

ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 2 บานเปิดสูง

  •  ตู้ : เก็บเครื่องมือช่าง
  •  ชนิด : 2 บานเปิดสูง
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 916 (W) x 457(D) x 1830(H) mm.

ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 2 บานเปิด ทำจากเหล็กหนา 0.7 mm.
พ่นสีฝุ่นหนา 60 ไมครอน / ทนทานกันสนิม
ชั้นวางรองรับน้ำหนักได้มาก 50 kg./ชั้น

บานประตูและแผ่นหลังเจาะรู สำหรับแขวนอะไหล่และอุปกรณ์
ลิ้นชักสำหรับเก็บอุปกรณ์ สามารถรับน้ำหนักได้ 40 kg. / ลิ้นชัก