LOCKER

ตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู

  •  ตู้ : ล็อคเกอร์
  •  ชนิด : 6 ประตู
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 916 (W) x 457(D) x 915(H) mm.

ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 6 ช่อง
ช่องเก็บของกว้างใหญ่ จุของได้เยอะ
มีกุญแจล็อค พร้อมสายยูสำหรับคล้องแม่กุญแจ

แข็งแรง สวย มีสไตล์ ใช้งานง่าย