LOCKER

ตู้ล็อคเกอร์ 18 ประตู

  •  ตู้ : ล็อคเกอร์
  •  ชนิด : 18 ประตู (ไม่มีกุญแจ มีสายยู)
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 916 (W) x 457(D) x 1830(H) mm.

ตู้ล็อคเกอร์เหล็กหนา ได้มาตรฐาน มอก.
ช่องเก็บของใหญ่ พร้อมสายยูสำหรับคล้องแม่กุญแจ
แข็งแรง สวย มีสไตล์ ใช้งานง่าย