LIBRARY SHELF & BOOK SHELF

ชั้นเก็บพัสดุภัณฑ์ 5 ชั้น

  •  ชั้น : ชั้นวางพัสดุภัณฑ์
  •  ชนิด : 5 ชั้น
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 918 (W) x 460(D) x 1800(H) mm.

ชั้นเหล็กคุณภาพ ได้มาตรฐาน
แข็งแรงทนทาน ขนาดกว้าง โล่ง
สามารถวางของได้มาก