FILING SHELF

ชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น (40 ช่อง)

  •  ชั้น : วางแฟ้มตั้ง
  •  ชนิด : 40 ช่อง
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 922(W) x 311(D) x 1762(H) mm.

ชั้นวางแฟ้มตั้งแบบ 40 ช่อง
เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทโย ขนาดได้มาตรฐานการใช้งาน
มีีช่องใส่แฟ้ม 4 ชั้น ชั้นละ 10 ช่อง

มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้อย่างสะดวก
เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทโย คุณภาพเหนือกว่า ตอบโจทย์ทุกหารใช้งาน