ชุดโต๊ะทำงาน

WORK STATION11

WORK STATION ชุด work system 4 ที่นั่ง  ชุด : Work System  ชนิด : 4 ที่นั่ง  Brand : MO-TECH  Dimensions : 242(W) x 120(D) x 106(H) cm. โดดเด่นด้วย Mini Screen ทำจากไม้หนาหุ้มด้วยเหล็กลิขสิทธิ์เฉพาะของ Mo-Techสามารถปรับแต่งรูปแบบการใช้งาน โดยเพิ่มตัวต่อโค้ง Top มีให้เลือก 2 แบบ คือ Top ตรง และ Top เวฟมีกล่องร้อยสายไฟด้านล่าง เพิ่มความเป็นระเบียบ

WORK STATION11 Read More »

WORK STATION10

WORK STATION ชุด work system 6 ที่นั่ง ต่อโค้ง  ชุด : Work System  ชนิด : 6 ที่นั่ง ต่อโค้ง  Brand : MO-TECH  Dimensions : 484(W) x 120(D) x 106(H) cm. โดดเด่นด้วย Mini Screen ทำจากไม้หนาหุ้มด้วยเหล็กลิขสิทธิ์เฉพาะของ Mo-Techสามารถปรับแต่งรูปแบบการใช้งาน โดยเพิ่มตัวต่อโค้ง Top มีให้เลือก 2 แบบ คือ Top ตรง และ Top เวฟมีกล่องร้อยสายไฟด้านล่าง เพิ่มความเป็นระเบียบ

WORK STATION10 Read More »

WORK STATION09

WORK STATION ชุด work system 4 ที่นั่ง ต่อโค้ง  ชุด : Work System  ชนิด : 4 ที่นั่ง ต่อโค้ง  Brand : MO-TECH  Dimensions : 362(W) x 120(D) x 106(H) cm. โดดเด่นด้วย Mini Screen ทำจากไม้หนาหุ้มด้วยเหล็กลิขสิทธิ์เฉพาะของ Mo-Techสามารถปรับแต่งรูปแบบการใช้งาน โดยเพิ่มตัวต่อโค้ง Top มีให้เลือก 2 แบบ คือ Top ตรง และ Top เวฟมีกล่องร้อยสายไฟด้านล่าง เพิ่มความเป็นระเบียบ

WORK STATION09 Read More »

WORK STATION08

WORK STATION ชุด work system 6 ที่นั่ง  ชุด : Work System  ชนิด : 6 ที่นั่ง  Brand : MO-TECH  Dimensions : 364(W) x 120(D) x 106(H) cm. โดดเด่นด้วย Mini Screen ทำจากไม้หนาหุ้มด้วยเหล็กลิขสิทธิ์เฉพาะของ Mo-Techสามารถปรับแต่งรูปแบบการใช้งาน โดยเพิ่มตัวต่อโค้ง Top มีให้เลือก 2 แบบ คือ Top ตรง และ Top เวฟมีกล่องร้อยสายไฟด้านล่าง เพิ่มความเป็นระเบียบ

WORK STATION08 Read More »

WORK STATION07

WORK STATION ชุด work system 6 ที่นั่ง ต่อโค้ง  ชุด : Work System  ชนิด : 6 ที่นั่ง  Brand : MO-TECH  Dimensions : 496.6(W) x 125.5(D) x 108.3(H) cm. เพิ่มรูปแบบการใช้งานโดยติดตั้งตัวต่อโค้งบริเวณหัวและท้ายชุด เพื่อเพิ่มพื้นที่การทำงานลักษณะโต๊ะประชุมย่อยหรือวางอุปกรณ์สื่อสาร Fax/Printer Top มีให้เลือก 2 แบบ คือ Top ตรง และ Top เวฟมีกล่องร้อยสายไฟด้านล่าง เพิ่มความเป็นระเบียบ

WORK STATION07 Read More »

WORK STATION06

WORK STATION ชุด work system 4 ที่นั่ง ต่อโค้ง  ชุด : Work System  ชนิด : 4 ที่นั่ง  Brand : MO-TECH  Dimensions : 370.8(W) x 125.5(D) x 108.3(H) cm. เพิ่มรูปแบบการใช้งานโดยติดตั้งตัวต่อโค้งบริเวณหัวและท้ายชุด เพื่อเพิ่มพื้นที่การทำงานลักษณะโต๊ะประชุมย่อยหรือวางอุปกรณ์สื่อสาร Fax/Printer Top มีให้เลือก 2 แบบ คือ Top ตรง และ Top เวฟมีกล่องร้อยสายไฟด้านล่าง เพิ่มความเป็นระเบียบ

WORK STATION06 Read More »

WORK STATION05

WORK STATION ชุด work system 8 ที่นั่ง  ชุด : Work System  ชนิด : 8 ที่นั่ง  Brand : MO-TECH  Dimensions : 502(W) x 125.5(D) x 108.3(H) cm. เน้นความภูมิฐาน สวยงาม เป็นสัดส่วนโดดเด่นด้วยแผง Partition กั้นแบ่งพื้นที่การใช้งานเป็นสัดส่วนเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บด้วย Top Counter ยาวตามพื้นที่การใช้งาน Top มีให้เลือก 2 แบบ คือ Top ตรง และ Top เวฟมีกล่องร้อยสายไฟด้านล่าง เพิ่มความเป็นระเบียบ

WORK STATION05 Read More »

WORK STATION04

WORK STATION ชุด work system 7 ที่นั่ง  ชุด : Work System  ชนิด : 7 ที่นั่ง  Brand : MO-TECH  Dimensions : 444(W) x 125.5(D) x 108.3(H) cm. เน้นความภูมิฐาน สวยงาม เป็นสัดส่วนโดดเด่นด้วยแผง Partition กั้นแบ่งพื้นที่การใช้งานเป็นสัดส่วนเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บด้วย Top Counter ยาวตามพื้นที่การใช้งาน Top มีให้เลือก 2 แบบ คือ Top ตรง และ Top เวฟมีกล่องร้อยสายไฟด้านล่าง เพิ่มความเป็นระเบียบ

WORK STATION04 Read More »

WORK STATION03

WORK STATION ชุด work system 6 ที่นั่ง  ชุด : Work System  ชนิด : 6 ที่นั่ง  Brand : MO-TECH  Dimensions : 386(W) x 125.5(D) x 108.3(H) cm. เน้นความภูมิฐาน สวยงาม เป็นสัดส่วนโดดเด่นด้วยแผง Partition กั้นแบ่งพื้นที่การใช้งานเป็นสัดส่วนเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บด้วย Top Counter ยาวตามพื้นที่การใช้งาน Top มีให้เลือก 2 แบบ คือ Top ตรง และ Top เวฟมีกล่องร้อยสายไฟด้านล่าง เพิ่มความเป็นระเบียบ

WORK STATION03 Read More »

WORK STATION02

WORK STATION ชุด work system 6 ที่นั่ง  ชุด : Work System  ชนิด : 6 ที่นั่ง  Brand : MO-TECH  Dimensions : 376.5(W) x 125.5(D) x 108.3(H) cm. เน้นความภูมิฐาน สวยงาม เป็นสัดส่วนโดดเด่นด้วยแผง Partition กั้นแบ่งพื้นที่การใช้งานเป็นสัดส่วนเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บด้วย Top Counter ยาวตามพื้นที่การใช้งาน Top มีให้เลือก 2 แบบ คือ Top ตรง และ Top เวฟมีกล่องร้อยสายไฟด้านล่าง เพิ่มความเป็นระเบียบ

WORK STATION02 Read More »