โต๊ะเหล็ก

COMPUTER DESK02

COMPUTER DESK โต๊ะนักเรียนพร้อมช่องวางของ  โต๊ะ : นักเรียนพร้อมช่องวางของ  ชนิด : Top ไม้  Brand : TAIYO  Dimensions : 800 (W) x 680(D) x 750(H) mm. โต๊ะนักเรียน TOP ไม้ Particle Board หนา 25 mm.แผ่น TOP ปิดผิวด้วย Melamine ขอบ PVCมีช่องเก็บของใต้โต๊ะ

COMPUTER DESK02 Read More »

COMPUTER DESK01

COMPUTER DESK โต๊ะคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์  โต๊ะ: คอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์  ชนิด : Top ไม้  Brand : TAIYO  Dimensions : 1200 (W) x 600(D) x 750(H) mm. โต๊ะคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ TOP ไม้ Particle Board หนา 19 mm.แผ่น TOP ปิดผิวด้วย Melamine ขอบ PVCมีช่องสำหรับร้อยสายไฟและช่องสอดกระดาษ

COMPUTER DESK01 Read More »

COMPUTER DESK

COMPUTER DESK โต๊ะคอมพิวเตอร์  โต๊ะ: คอมพิวเตอร์  ชนิด : Top ไม้  Brand : TAIYO  Dimensions : 750 (W) x 600(D) x 750(H) mm. โต๊ะคอมพิวเตอร์ TOP ไม้ Particle Board หนา 19 mm.แผ่น TOP ปิดผิวด้วย Melamine ขอบ PVCมีช่องสำหรับร้อยสายไฟ

COMPUTER DESK Read More »

OFFICE DESK09

OFFICE DESK โต๊ะทำงาน 5 ฟุต  โต๊ะทำงาน : เหล็ก 5 ฟุต  ชนิด : 7 ลิ้นชัก  Brand : TAIYO  Dimensions : 1530 (W) x 680(D) x 750(H) mm. Option : โต๊ะทำงานหน้า top ไม้มีลิ้นชักทั้งหมด 7 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก ลิ้นชักข้าง 6 ลิ้นชักสามารถล็อคได้ทั้งลิ้นชักกลางและลิ้นชักข้าง ลิ้นชักด้านข้างระบบ Central Lockมีบังโป๊ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ขาโต๊ะติดตั้งปุ่มปรับระดับ

OFFICE DESK09 Read More »

OFFICE DESK08

OFFICE DESK โต๊ะทำงาน 4 ฟุต  โต๊ะทำงาน : เหล็ก 4 ฟุต  ชนิด : 4 ลิ้นชัก  Brand : TAIYO  Dimensions : 1219(W) x 680(D) x 750(H) mm. Option : โต๊ะทำงานหน้า top ไม้มีลิ้นชักทั้งหมด 4 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก ลิ้นชักข้าง 3 ลิ้นชักสามารถล็อคได้ทั้งลิ้นชักกลางและลิ้นชักข้าง ลิ้นชักด้านข้างระบบ Central Lockมีบังโป๊ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ขาโต๊ะติดตั้งปุ่มปรับระดับ

OFFICE DESK08 Read More »

OFFICE DESK07

OFFICE DESK โต๊ะทำงานหน้าTOPไม้ 5 ฟุต  โต๊ะทำงาน : เหล็ก 5 ฟุต  ชนิด : 7 ลิ้นชัก  Brand : TAIYO  Dimensions : 1650 (W) x 770(D) x 750(H) mm. Option : โต๊ะทำงานหน้า top ไม้มีลิ้นชักทั้งหมด 7 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก ลิ้นชักข้าง 6 ลิ้นชักสามารถล็อคได้ทั้งลิ้นชักกลางและลิ้นชักข้าง ลิ้นชักด้านข้างระบบ Central Lockมีบังโป๊ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ขาโต๊ะติดตั้งปุ่มปรับระดับ

OFFICE DESK07 Read More »

OFFICE DESK06

OFFICE DESK โต๊ะทำงาน 4.5 ฟุต  โต๊ะทำงาน : เหล็ก 4.5 ฟุต  ชนิด : 7 ลิ้นชัก  Brand : TAIYO  Dimensions : 1455(W) x 668(D) x 750(H) mm. โต๊ะทำงานเหล็กคุณภาพมีลิ้นชักทั้งหมด 7 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก ลิ้นชักข้าง 6 ลิ้นชักสามารถล็อคได้ทั้งลิ้นชักกลางและลิ้นชักข้าง ลิ้นชักด้านข้างระบบ Central Lockมีบังโป๊ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ขาโต๊ะติดตั้งปุ่มปรับระดับ

OFFICE DESK06 Read More »

OFFICE DESK05

OFFICE DESK โต๊ะทำงานหน้าTOPไม้ 4 ฟุต  โต๊ะทำงาน : เหล็ก 4 ฟุต  ชนิด : 4 ลิ้นชัก  Brand : TAIYO  Dimensions : 1227(W) x 668(D) x 750(H) mm. Option : โต๊ะทำงานหน้า top ไม้มีลิ้นชักทั้งหมด 4 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก ลิ้นชักข้าง 3 ลิ้นชักสามารถล็อคได้ทั้งลิ้นชักกลางและลิ้นชักข้าง ลิ้นชักด้านข้างระบบ Central Lockมีบังโป๊ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ขาโต๊ะติดตั้งปุ่มปรับระดับ

OFFICE DESK05 Read More »

OFFICE DESK04

OFFICE DESK โต๊ะทำงาน 3.5 ฟุต  โต๊ะทำงาน : เหล็ก 3.5 ฟุต  ชนิด : 4 ลิ้นชัก  Brand : TAIYO  Dimensions : 1075(W) x 668(D) x 750(H) mm. โต๊ะทำงานเหล็กคุณภาพมีลิ้นชักทั้งหมด 4 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก ลิ้นชักข้าง 3 ลิ้นชักสามารถล็อคได้ทั้งลิ้นชักกลางและลิ้นชักข้าง ลิ้นชักด้านข้างระบบ Central Lockมีบังโป๊ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ขาโต๊ะติดตั้งปุ่มปรับระดับ

OFFICE DESK04 Read More »

OFFICE DESK03

OFFICE DESK โต๊ะทำงาน 5 ฟุต  โต๊ะทำงาน : เหล็ก 5 ฟุต  ชนิด : 7 ลิ้นชัก  Brand : SMARTFORM  Dimensions : 1530(W) x 770(D) x 750(H) mm. โต๊ะทำงานเหล็กคุณภาพมีลิ้นชักทั้งหมด 7 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก ลิ้นชักข้าง 6 ลิ้นชักสามารถล็อคได้ทั้งลิ้นชักกลางและลิ้นชักข้าง ลิ้นชักด้านข้างระบบ Central Lockมีบังโป๊ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ขาโต๊ะติดตั้งปุ่มปรับระดับ

OFFICE DESK03 Read More »