กลุ่มรหัส DS ตู้เซฟระบบดิจิตอล (จอLCD)

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 363 KG

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 363 KG ตู้นิรภัยระบบจอสัมผัส 363 KG  ระบบล็อค : 1 รหัส 2 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions :700(W) x650(D) x 1500(H) mm.  Inner Dimensions : 555W) x 455(D) x 1270(H) mm. เปิด – ปิด ด้วยระบบดิจิตอล สามารถตั้งรหัสได้ 4-8 หลักโดดเด่นด้วยจอ ​LCD ดีไซน์สวย ระบบล็อคใหม่ล่าสุดแข็งแรงขึ้นพร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิด และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้กุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 363 KG Read More »

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 250 KG

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 250 KG ตู้นิรภัยระบบจอสัมผัส 250 KG  ระบบล็อค : 1 รหัส 2 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions :590(W) x551(D) x 1275(H) mm.  Inner Dimensions : 450(W) x 355(D) x 1060(H) mm. เปิด – ปิด ด้วยระบบดิจิตอล สามารถตั้งรหัสได้ 4-8 หลักโดดเด่นด้วยจอ ​LCD ดีไซน์สวย ระบบล็อคใหม่ล่าสุดแข็งแรงขึ้นพร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิด และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้กุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 250 KG Read More »

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 190 KG

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 190 KG ตู้นิรภัยระบบจอสัมผัส 190 KG  ระบบล็อค : 1 รหัส 2 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions :590(W) x551(D) x 935(H) mm.  Inner Dimensions : 450(W) x 355(D) x 720(H) mm. เปิด – ปิด ด้วยระบบดิจิตอล สามารถตั้งรหัสได้ 4-8 หลักโดดเด่นด้วยจอ ​LCD ดีไซน์สวย ระบบล็อคใหม่ล่าสุดแข็งแรงขึ้นพร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิด และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้กุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 190 KG Read More »

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 168 KG

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 168 KG ตู้นิรภัยระบบจอสัมผัส 168 KG  ระบบล็อค : 1 รหัส 2 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions :590(W) x551(D) x 845(H) mm.  Inner Dimensions : 450(W) x 355(D) x 630(H) mm. เปิด – ปิด ด้วยระบบดิจิตอล สามารถตั้งรหัสได้ 4-8 หลักโดดเด่นด้วยจอ ​LCD ดีไซน์สวย ระบบล็อคใหม่ล่าสุดแข็งแรงขึ้นพร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิด และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้กุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 168 KG Read More »

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 150 KG

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 150 KG ตู้นิรภัยระบบจอสัมผัส 150 kg  ระบบล็อค : 1 รหัส 2 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions :590(W) x551(D) x 760(H) mm.  Inner Dimensions : 450(W) x 355(D) x 547(H) mm. เปิด – ปิด ด้วยระบบดิจิตอล สามารถตั้งรหัสได้ 4-8 หลักโดดเด่นด้วยจอ ​LCD ดีไซน์สวย ระบบล็อคใหม่ล่าสุดแข็งแรงขึ้นพร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิด และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้กุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 150 KG Read More »

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 110 KG

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 110 KG ตู้นิรภัยระบบจอสัมผัส 110 KG  ระบบล็อค : 1 รหัส 1 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions : 530(W) x470(D) x 675(H) mm.  Inner Dimensions : 390(W) x 274(D) x 460(H) mm. เปิด – ปิด ด้วยระบบดิจิตอล สามารถตั้งรหัสได้ 4-8 หลักโดดเด่นด้วยจอ ​LCD ดีไซน์สวย ระบบล็อคใหม่ล่าสุดแข็งแรงขึ้นพร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิด และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้กุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 110 KG Read More »

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 51 KG

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 51 KG ตู้นิรภัยระบบจอสัมผัส 51 kg  ระบบล็อค : 1 รหัส 1 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions : 345(W) x400(D) x 512(H) mm.  Inner Dimensions : 213(W) x 272(D) x 348(H) mm. เปิด – ปิด ด้วยระบบดิจิตอล สามารถตั้งรหัสได้ 4-8 หลักโดดเด่นด้วยจอ ​LCD ดีไซน์สวย ระบบล็อคใหม่ล่าสุดแข็งแรงขึ้นพร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิด และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้กุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 51 KG Read More »

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 51 KG

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 51 KG ตู้นิรภัยระบบจอสัมผัส 51 kg ระบบล็อค : 1 รหัส 1 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions : 480(W) x400(D) x 377(H) mm.  Inner Dimensions : 348(W) x 272(D) x 213(H) mm. เปิด – ปิด ด้วยระบบดิจิตอล สามารถตั้งรหัสได้ 4-8 หลักโดดเด่นด้วยจอ ​LCD ดีไซน์สวย ระบบล็อคใหม่ล่าสุดแข็งแรงขึ้นพร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิด และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้กุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 51 KG Read More »

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 100 KG

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 100 KG ตู้นิรภัยระบบจอสัมผัส 100 kg  ระบบล็อค : 1 รหัส 1 กุญแจ  Brand : TAIYO  Outer Dimensions : 470(W) x 465(D) x 675(H) mm.  Inner Dimensions : 345(W) x 310(D) x 470(H) mm. เปิด – ปิด ด้วยระบบดิจิตอล สามารถตั้งรหัสได้ 4-8 หลักโดดเด่นด้วยจอ ​LCD ดีไซน์สวย ระบบล็อคใหม่ล่าสุดแข็งแรงขึ้นพร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิด และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้กุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง

DIGITAL TOUCH SCREEN SAFE 100 KG Read More »