เก้าอี้จัดเลี้ยง

STACKING CHAIR04

STACKING CHAIR เก้าอี้อเนกประสงค์  เก้าอี้อเนกประสงค์ : ขาชุบโครเมี่ยม  พนักพิง : ขนาดมาตรฐาน พยุงหลัง นั่งสบาย  Brand : TAIYO  Dimensions : 485(W) x 540(D) x 875(H) mm. เก้าอี้อเนกประสงค์แข็งแรงได้มาตรฐานพนังพิงและเบาะนั่งบุด้วยหนัง PVC เกรด Aโครงชุบโครเมี่ยม เงา สวย สามารถวางซ้อนเพื่อจัดเก็บได้ง่าย

STACKING CHAIR04 Read More »

STACKING CHAIR03

STACKING CHAIR เก้าอี้อเนกประสงค์  เก้าอี้อเนกประสงค์ : ขาชุบโครเมี่ยม  พนักพิง : ขนาดมาตรฐาน พยุงหลัง นั่งสบาย  Brand : TAIYO  Dimensions : 490(W) x 500(D) x 906(H) mm. เก้าอี้อเนกประสงค์แข็งแรงได้มาตรฐานพนังพิงและเบาะนั่งบุด้วยหนัง PVC เกรด Aโครงชุบโครเมี่ยม เงา สวย สามารถวางซ้อนเพื่อจัดเก็บได้ง่าย

STACKING CHAIR03 Read More »

STACKING CHAIR02

STACKING CHAIR เก้าอี้อเนกประสงค์  เก้าอี้อเนกประสงค์ : ขาชุบโครเมี่ยม  พนักพิง : ขนาดมาตรฐาน พยุงหลัง นั่งสบาย  Brand : TAIYO  Dimensions : 480(W) x 570(D) x 905(H) mm. เก้าอี้อเนกประสงค์แข็งแรงได้มาตรฐานพนังพิงและเบาะนั่งบุด้วยหนัง PVC เกรด Aโครงชุบโครเมี่ยม เงา สวย สามารถวางซ้อนเพื่อจัดเก็บได้ง่าย

STACKING CHAIR02 Read More »

STACKING CHAIR01

STACKING CHAIR เก้าอี้อเนกประสงค์  เก้าอี้อเนกประสงค์ : ขาพ่นสี  พนักพิง : ขนาดมาตรฐาน พยุงหลัง นั่งสบาย  Brand : TAIYO  Dimensions : 432(W) x 550(D) x 905(H) mm. เก้าอี้อเนกประสงค์แข็งแรงได้มาตรฐานพนังพิงและเบาะนั่งบุด้วยหนัง PVC เกรด Aโครงชุบโครเมี่ยม เงา สวย สามารถวางซ้อนเพื่อจัดเก็บได้ง่าย

STACKING CHAIR01 Read More »

STACKING CHAIR

STACKING CHAIR เก้าอี้อเนกประสงค์ ขาพ่นสีี  เก้าอี้อเนกประสงค์ : ขาพ่นสี  พนักพิง : ขนาดมาตรฐาน พยุงหลัง นั่งสบาย  Brand : TAIYO  Dimensions : 432(W) x 550(D) x 905(H) mm. เก้าอี้อเนกประสงค์แข็งแรงได้มาตรฐานพนังพิงและเบาะนั่งบุด้วยหนัง PVC เกรด Aโครงชุบโครเมี่ยม เงา สวย สามารถวางซ้อนเพื่อจัดเก็บได้ง่าย

STACKING CHAIR Read More »

CANDY SERIES

CANDY SERIES เก้าอี้อเนกประสงค์ เก้าอี้อเนกประสงค์ : รูปแบบเรียบง่าย  พนักพิง : ขนาดกว้าง พยุงหลัง นั่งสบาย  Brand : TAIYO  Dimensions : 440(W) x 447(D) x 776(H) mm. เก้าอี้อเนกประสงค์แข็งแรงได้มาตรฐาน Japanese Styleพนังพิงและเบาะนั่งบุด้วยหนัง PVC เกรด Aโครงชุบโครเมี่ยม เงา สวย ปลายขามียาง ไม่ทำให้พื้นเป็นรอยสามารถวางซ้อนเพื่อจัดเก็บได้ง่าย

CANDY SERIES Read More »

STACKING CHAIR

STACKING CHAIR เก้าอี้อเนกประสงค์ เก้าอี้อเนกประสงค์ : ขาชุบโครเมี่ยม  พนักพิง : ขนาดมาตรฐาน พยุงหลัง นั่งสบาย  Brand : TAIYO  Dimensions : 432(W) x 550(D) x 905(H) mm. เก้าอี้อเนกประสงค์แข็งแรงได้มาตรฐานพนังพิงและเบาะนั่งบุด้วยหนัง PVC เกรด Aโครงชุบโครเมี่ยม เงา สวย สีสันสดใส มีใหเเลือกถึง 7 สีสามารถวางซ้อนเพื่อจัดเก็บได้ง่าย

STACKING CHAIR Read More »