NOUVELLE SERIES

โต๊ะผู้บริหาร Nouvelle Series

  •  โต๊ะ : ผู้บริหาร
  •  ชนิด : มีบังโป๊
  •  Brand : HYBRIDA
  •  Dimensions : 1500(W) x 600(D) x 750(H) cm.

ชุดโต๊ะผู้บริหารที่มีรูปแบบโครงสร้างขาทรงกระบอก ไล่ระดับ
ออกแบบช่วงปลายขาให้มีความหรูหรา โดยการชุบโครเมี่ยม
สะท้อนความเป็นผู้นำพิถีพิถันในรายละเอียด

ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับที่ปลายขา ทำให้มีความมั่นคง