CHATEAU SERIES

โต๊ะทำงาน Chateau Series

  •  โต๊ะ : ทำงาน
  •  ชนิด : มีบังโป๊
  •  Brand : HYBRIDA
  •  Dimensions : 1500(W) x 600(D) x 750(H) cm.

ชุดโต๊ะทำงาน ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นฟังก์ชั่นการใช้งาน
ที่เหนือกว่าด้วยแนวคิดการผสมผสานความแข็งแรงของเหล็ก
และความสวยงามของไม้ ที่ผสมผสานการใช้งานได้อย่างลงตัว