BURGLARY AND FIRE-RESISTANT SAFE 400 KG

ตู้นิรภัยกันโจรกรรม 400 kg

  •  ระบบล็อค : 1 รหัส 2 กุญแจ
  •  Brand : TAIYO
  •  Outer Dimensions : 590(W) x 551(D) x 685(H) mm.
  •  Inner Dimensions : 450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

โครงภายนอกและขอบตู้ ทำจากเหล็กกล้า High Carbon Steel ขนิด SPCC หนา 1.2 mm.
หน้าบานตู้ ทำจากเหล็กกล้า High Carbon Steel ขนิด SS 400 หนา 15 mm.
บานประตูแบบฟันฉลาม ZIG ZAG ป้องกันความร้อนและเปลวไฟ

ระบบป้องกันโจรกรรมเทียบเท่า UL 687 Burglary Resistant safes Class TL-15
ระบบป้องกันไฟไหม้ เทียบเท่า มาตรฐาน มอก.437-2529 ชั้นคุณภาพกันไฟ 2 ชม.