NOUVELLE SERIES

โต๊ะประชุม Nouvelle Series

  •  โต๊ะ : ประชุม
  •  ชนิด : 8-10 ที่นั่ง
  •  Brand : HYBRIDA
  •  Dimensions : 3200(W) x 1600(D) x 750(H) cm.

โต๊ะประชุมรูปลักษณ์ใหม่ โดดเด่นด้วย Top วางสลับสี เป็นช่องตาราง
สวยงามพร้อมด้วย Function การใช้งานที่เหมาะกับการประชุม
โดยมีปลั๊ก Pop up socket ระบบ Universal

รองรับการใช้งานในทุกรูปแบบ อุปกรณ์ใช้ได้อย่างครบถ้วน
ที่จะทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพสูงสุด