FACILE SERIES

โต๊ะทำงานผู้บริหาร Facile Series

  •  โต๊ะ : ผู้บริหาร
  •  ชนิด : มีบังโป๊
  •  Brand : HYBRIDA
  •  Dimensions : 1800(W) x 1800(D) x 750(H) cm.

โต๊ะทำงานผู้บริหารที่เน้นรูปแบบเรียบง่าย
ดูดีมีสเน่ห์ด้วยขารูปทรง Prism หน้า Top โต๊ะเป็น L Shape
ทำให้มีพื้นที่การทำงานมากขึ้นทั้ง Work Area และ Activities

แผ่น Top มีให้เลือก 3 สี