CP213 เก้าอี้โพลีแถว 3 ที่นั่ง เปลือก EXTRA ขาเหล็กเกือกม้า

CP213 เก้าอี้โพลีแถว 3 ที่นั่ง เปลือก EXTRA ขาเหล็กเกือกม้า สี เทา แดง เหลือง 1490x500x730 มม.
  • ขนาด (Size): 1490x500x730 มม.
  • สี (Color): สี เทา แดง เหลือง
  • ราคา (Price): 6,590 บาท ลดเหลือ 3,950 บาท
     
    รายละเอียดเพิ่มเติม
    กลุ่มเก้าอี้พลาสติก เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เก้าอี้พลาสติก ทำจาก POLY PROPYLENE มีหลายสีให้เลือก ทั้งแบบสองที่นั่ง สามที่นั่ง และสี่ที่นั่ง เหมาะสำหรับใช้นั่งพักคอย ตามคลีนิค โรงพยาบาล สำนักงานและสถานที่ราชการต่างๆ