ชั้นห้องสมุด

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF11

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF ชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น แบบคู่  ชั้น : ชั้นวางหนังสือ (แบบคู่)  ชนิด : 5 ชั้น  Brand : TAIYO  Dimensions : 1870 (W) x 612(D) x 1654(H) mm. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเรียง สะดวกต่อการจัดเก็บ และแยกหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา รูปแบบทันสมัยมีให้เลือกทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ 40 kg./ชั้น

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF11 Read More »

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF10

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF ชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น แบบเดี่ยว  ชั้น : ชั้นวางหนังสือ (แบบเดี่ยว)  ชนิด : 5 ชั้น  Brand : TAIYO  Dimensions : 935 (W) x 612(D) x 1654(H) mm. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเรียง สะดวกต่อการจัดเก็บ และแยกหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา รูปแบบทันสมัยมีให้เลือกทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ 40 kg./ชั้น

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF10 Read More »

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF09

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF ตัวต่อปิดหัวท้าย ชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น  ชั้น : ชั้นวางหนังสือ (ตัวต่อปิดหัวท้าย)  ชนิด : 5 ชั้น  Brand : TAIYO  Dimensions : 1219 (W) x 305(D) x 1526(H) mm. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเรียง สะดวกต่อการจัดเก็บ และแยกหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา รูปแบบทันสมัยมีให้เลือกทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ 40 kg./ชั้น

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF09 Read More »

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF08

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น  ชั้น : ชั้นวางหนังสือ  ชนิด : 4 ชั้น  Brand : TAIYO  Dimensions : 1219 (W) x 305(D) x 1526(H) mm. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเรียง สะดวกต่อการจัดเก็บ และแยกหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา รูปแบบทันสมัยมีให้เลือกทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ 40 kg./ชั้น

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF08 Read More »

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF07

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF ชั้นเก็บพัสดุภัณฑ์ 5 ชั้น  ชั้น : ชั้นวางพัสดุภัณฑ์  ชนิด : 5 ชั้น  Brand : TAIYO  Dimensions : 918 (W) x 460(D) x 1800(H) mm. ชั้นเหล็กคุณภาพ ได้มาตรฐานแข็งแรงทนทาน ขนาดกว้าง โล่งสามารถวางของได้มาก

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF07 Read More »

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF06

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF ชั้นเก็บพัสดุภัณฑ์ 4 ชั้น  ชั้น : ชั้นวางพัสดุภัณฑ์  ชนิด : 4 ชั้น  Brand : TAIYO  Dimensions : 918 (W) x 460(D) x 1500(H) mm. ชั้นเหล็กคุณภาพ ได้มาตรฐานแข็งแรงทนทาน ขนาดกว้าง โล่งสามารถวางของได้มาก

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF06 Read More »

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF05

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF ชั้นวารสารแบบวางตรง  ชั้น : ชั้นวางสารสาร  ชนิด : วางตรง  Brand : TAIYO  Dimensions : 916 (W) x 306(D) x 1526(H) mm. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเรียงวารสาร สะดวกต่อการจัดเก็บ และแยกหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา รูปแบบทันสมัยมีให้เลือกทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ 40 kg./ชั้น

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF05 Read More »

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF04

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF ชั้นวารสารแบบวางเอียง  ชั้น : ชั้นวางสารสาร  ชนิด : วางเอียง  Brand : TAIYO  Dimensions : 916 (W) x 306(D) x 1526(H) mm. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเรียงวารสาร สะดวกต่อการจัดเก็บ และแยกหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา รูปแบบทันสมัยมีให้เลือกทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ 40 kg./ชั้น

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF04 Read More »

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF03

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF ชั้นห้องสมุด 3 ตอน  ชั้น : ห้องสมุด  ชนิด : 3 ตอน  Brand : TAIYO  Dimensions : 2780 (W) x 493(D) x 1965(H) mm. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเรียงวารสาร สะดวกต่อการจัดเก็บ และแยกหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา รูปแบบทันสมัยมีให้เลือกทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ 40 kg./ชั้นOption : แผ่นไม้ปิดข้างพร้อมป้าย index ทำจากสแตนเลส

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF03 Read More »

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF02

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF ชั้นห้องสมุด 2 ตอน  ชั้น : ห้องสมุด  ชนิด : 2 ตอน  Brand : TAIYO  Dimensions : 1870 (W) x 493(D) x 1965(H) mm. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเรียงวารสาร สะดวกต่อการจัดเก็บ และแยกหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา รูปแบบทันสมัยมีให้เลือกทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ 40 kg./ชั้นOption : แผ่นไม้ปิดข้างพร้อมป้าย index ทำจากสแตนเลส

LIBRARY SHELF & BOOK SHELF02 Read More »