โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์

สถานที่ :โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์
project : เก้าอี้