เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด

สถานที่ : เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด
project : งานผ้าม่าน