บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
project : มินิสกรีน