วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ

สถานที่ :วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ
project : เก้าอี้จัดเลี้ยง,โต๊ะ