มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
project : กระดานไวท์บอร์ด