บริษัท พี.พี.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สถานที่ : บริษัท พี.พี.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
project : เก้าอี้จัดเลี้ยง,โต๊ะพับ