บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
project : เก้าอี้สำนักงาน