บริษัท ชินโฮร์ อุตสาหกรรม จำกัด

สถานที่ : บริษัท ชินโฮร์ อุตสาหกรรม จำกัด
project : พาร์ทิชั่น