มูลนิธิไนท์ไลท์

สถานที่ :  มูลนิธิไนท์ไลท์
project : เก้าอี้จัดเลี้ยง